Eesti Rahvusballett

vaikesem-versioon-veebi

Balleti kunstiline juht Linnar Looris
Balleti kunstilise juhi assistent Jared David Matthews
Balleti koordinaator Kaire Kasetalu (truppi kandideerimine)   6831 307   kaire.kasetalu@ballet.ee

Uute meestantsijate vastuvõtt 

Balleti administratiivjuht Andrus Kämbre   6831 206, 529 6909   andrus.kambre@ballet.ee
Balleti repetiitorid Elita Erkina, Katrin Kivimägi, Marina Kesler, Eve Andre-Tuga
Kontsertmeistrid Vladima Jeremjan, Elena Kovačevič, Yuliya Braun
Balleti inspitsient Anton Osul

Balleti repertuaar

 

ESTONIA BALLETI AJALOOST

Estonia lavale jõudis tants juba enne Esimest maailmasõda. Tõsi, siis piirduti vaid tantsuliikumistega muusika- ja sõnalavastustes ehk nn evolutsioonidega. Esimene väljaspool operetti esitatud tantsuline teos, ballett-pantomiim „Unenägu kujuraiuja töökojas” etendus Estonia laval 1914, peaosades Nina Smirnova ja Robert Rood, lavastas Nina Smirnova. 1918 asutati teatris esimene palgaline balletitrupp koosseisus Lilian Looring, Rahel Olbrei, Robert Rood, Emmy Holz, trupijuhiks Sessy Smironina-Sevun. Aastail 1919–1920 jõuti Estonias juba iseseisvate balletiõhtuteni, 1. märtsil 1919 oli kavas kahest osast koosnev „Balleti-õhtu” (koreograaf Smironina-Sevun), 25. novembril 1919 kahevaatuseline ballett „Koreograafiliste etüüdide õhtu” , lavastas Vera Berting. Need olid siiski veel üksiküritused.

Esimese õhtut täitva „päris balleti” lavastuseni jõuti 1922. aastal — 28. septembril esietendus Delibes’i „Coppélia”, lavastas Viktorina Krieger (Kriger) Moskva Suurest Teatrist, kes tantsis ühtlasi ka peaosa.

1926 asutas Rahel Olbrei Estonias püsiva tantsutrupi. Olbrei juhtis Estonia balletitruppi kuni 1944. aastani. Ta oli õppinud klassikalist balletti Sessy Smironina- Sevuni ja Eugenia Litvinova juures ning täiendanud end moderntantsu alal Saksamaal Mary Wigmani ja Rudolf Labani juures. Just Olbrei andis Estonia balletitrupile isikupärase näo XX sajandi esimesel poolel. Lavale tulid Adami „Giselle” (1926), Tšaikovski „Pähklipureja” (1936) ja „Luikede järv” (1940), Glieri „Punane moon” (1939), esimene eesti algupärane ballett , Tubina „Kratt” (1944) jt.

Teise maailmasõja keerises põgenesid Eestist mitmed naissolistid ja ballettmeister Rahel Olbrei, õnneks säilis trupi tuumik. Aastail 1944—1951 juhtis truppi Litvinova stuudiotes õppinud ja Antverpenis tantsinud Anna Ekston, kes asutas 1946 ühtlasi Eesti esimese riikliku balletiõppeasutuse — Tallinna Riikliku Koreograafiakooli (praegu Tallinna Balletikool). Märkimisväärseid sündmusi sõjajärgsel ajastul oli vene ballettmeistri Vladimir Burmeistri lavastatud „Luikede järv” (1954), mis tõusis esile eriti Odette’i ja Ottiliet tantsinud Helmi Puuri tõttu.
1960. aastate poliitiline „sula” N. Liidus tõi murrangu ka Estonia teatris. Astusid esile GITIS-es õppinud noored koreograafid Enn Suve, Iraida Generalova ja Mai Murdmaa. Aastail 1967—1973 peaballettmeistrina tegutsenud Enn Suve tõi kavasse XX sajandi teosed, tema lavastustest kujunesid tippudeks Štšedrini ja Bizet’ „Carmen” (1969) ja Štšedrini „Anna Karenina” (1973)

XX sajandi teise poole Estonia balletti on sageli nimetatud Mai Murdmaa (juhtis Estonia balleti 1974 —2001) autoriteatriks. Murdmaa pööras oma ballettides põhitähelepanu filosoofilis-eksistentsialistlikele teemadele ja tema koreograafia lähtus sageli XX sajandi muusikast, sh eesti heliloojate loomingust, lavale tulid Murdmaa koreograafiaga Tambergi „Ballettsümfoonia” ja „Joanna tentata”, Singi „Surma ja sünni laulud”, Pärdi muusikaga „Kirgastumine” ja „Kuritöö ja karistus”, Sumera „Anselmi lugu”, Tormise „Eesti ballaadid” jmt, aga ka „Naine” Berio muusikale, Prokofjevi „Kadunud poeg”, Raveli „Daphnis ja Chloë”, Bartóki „Võlumandariin”, Gershwini „Ameeriklane Pariisis”, Barberi „Medeia”, Stravinski „Tulilind” jmt. Murdmaa mitmekesine ja stiililt eriilmeline looming kasvatas Estonia trupi liikmeist mitmekülgsed tantsijaisiksused, kelles ühildusid head füüsilised võimed ja suur sugestiivne näitlejameisterlikkus.

Aastail 2001—2009 oli RO Estonia balleti kunstiline juht Tiit Härm. Sel perioodil lavastas ta Prokofievi „Romeo ja Julia“, „Kameeliadaami“ Liszti muusikale ja Minkuse „Don Quijote“, samuti kolmteist aastat teatri repertuaari kaunistanud „Luikede järve“ ja ühevaatuselisi ballette. Härm tutvustas Eesti publikule tänapäeva koreograafide teoseid: Luciano Cannito „Cassandra“, Youri Vàmose „Shannon Rose“ ning Mauro Bigonzetti julget nägemust Delibes’i „Coppéliast“. 2009—2019 oli RO balleti kunstiliseks juhiks Toomas Edur. Alates sügisest 2019 juhib RO Estonia balletti Linnar Looris.

Läbi aegade on Estonias tegutsenud väga eriilmelisi andekaid tantsijaid, sh Klaudia Maldutis, Juta Arg, Erika Määrits, Veera Leever, Geeni Raudsepp, Inge Põder, Artur Koit, Boris Blinov, Uno Puusaag, Verner Hagus, Helmi Puur, Eike Joasoo, Ülle Ulla, Ilmar Silla, Verner Loo, Väino Aren, Ago-Endrik Kerge, Aime Leis, Tiiu Randviir, Juta Lehiste, Tamara Soone, Larissa Kaur, Jüri Lass, Tiit Härm, Vjatšeslav Maimussov, Jānis Garancis, Jevgeni Neff, Aleksandr Basihhin, Elita Erkina, Irina Fomina-Härm, Inge Arro, Saima Kranig, Olga Tšitšerova, Tatjana Laid, Kaie Kõrb, Tatjana Voronina, Larissa Sintsova, Juri Jekimov, Viesturs Jansons, Meelis Pakri, Toomas Rätsep, Inna Sõrmus, Age Oks, Toomas Edur, Igor Vassin, Stanislav Jermakov, Priit Kripson, Linnar Looris, Viktor Fedortšenko, Eve Mutso, Eve Andre, Marina Chirkova, Marika Muiste, Galina Lauš, Luana Georg, Heidi Kopti, Olga Rjabikova, Olga Malinovskaja, Tiit Helimets, Erki Tann, Vladimir Arhangelski, Anatoli Arhangelski, Sergei Upkin, Aleksandr Prigorovski, Maksim Tšukarjov, Artjom Maksakov jmt. Viimase kümne aastaga on esile tõusnud noored andekad koroegraafid Marina Kesler ja Oksana Tralla, kelle tööd on pälvinud ka rahvusvahelist tunnustust.

Estonia ballett on käinud külalisesinemistel Soomes, Rootsis, Saksamaal, Itaalias,Venemaal, Hispaanias, Ladina-Ameerikas, Süürias, Filipiinidel, Jordaanias, Kuveidis, Ungaris, Bulgaarias, Walesis ja mujal.

Telli uudiskiri

Telli rahvusooperi uudiskiri, et olla kursis värske info ning heade pakkumistega.
Uudiskiri saadetakse välja kord kuus.