Pärnu linna teenetemärk otsustati anda Galina Ivanovale pikaajalise töö ja pühendumise eest kodanikuühiskonna arendamisel ja koostöö edendamisel rahvusvähemuste seas ning nende tegevuse esile toomise eest Pärnu kultuurimaastikul.

Piia Karrole ajalehe Raeküla Sõnumid käivitamise, Raeküla koostöökolmiku loomise ja aktiivse seltsielu edendamise eest.

Villu Kangurile panuse eest Eesti riigi kultuuripärandisse ühiskondlikult tundlike ja inimesi liitvate laulutekstidega.

Ada Kraagile kauase tegevuse eest tervishoiu valdkonna arendamisel ja tervist edendava töö koordineerimisel Pärnu linnas.

Iivi Kullamile muusika- ja laulukultuuri edendamise eest Pärnu linnas.

Aivar Mäele 12aastaseks saanud Pärnu kontserdimaja rajamise idee algatamise ja teostamise eest.

Priit Neemele terviseedendamise ja spordiajaloo talletamise eest.

Enn Saardile panuse eest liiklusohutuse propageerimisel Pärnu linnas.

Salme Siimiskerile pikaaegse tegevuse eest taimravi valdkonnas ja tervisliku toitumise propageerijana.

Karin Veissmannile Pärnu kultuurielu rikastamise eest muusikapedagoogi ja koolijuhina.

Pärnu linna teenetemärki on antud 2007. aastast ja see antakse Pärnu linna tunnustusena füüsilisele isikule silmapaistvate teenete eest.

Teenetemärgid antakse üle Pärnu päeval, 5. aprillil Pärnu raekojas.