Uudised

Rahvusooper Estonia kuulutab välja algupärase Eesti ooperi konkursi

26.06.2019 / Stina Vürmer

ooperikonkurss

Ideekonkurss on suunatud Heliloojate Liidu liikmetele, kellelt oodatakse 1. novembriks 2019 kahel A4 leheküljel üldvisiooni: teose pealkiri, tegelased, dramaturgiline süžee, libretist, soovi korral ka ettepanek teose lavastaja osas. Ooper kogupikkus peaks jääma 120 minuti sisse.

Konkurss ei ole anonüümne, vaid algusest peale arvestatakse konkreetsete heliloojate käekirja ja nende varasemat loomingut. 1. detsembriks 2019 valitakse välja 2–4 ideed, mille autoritega toimuvad täiendavad vestlused. Vestlusvooruks võib soovi korral teha algses ideekavandis täiendusi.

Konkursi võitja, kes saab lepingu teatriga, kuulutatakse välja 8. jaanuaril 2020. Ooper peab valmis olema 1. novembriks 2021.

Konkursi tingimused

Ideekonkursile on oodatud Eesti Heliloojate Liidu liikmed.

Ideekonkursi tähtaeg on 1. november 2019

Nimetatud kuupäevaks on vaja saata aadressil ooperikonkurss@opera.ee ooperi ideekavand kahel A4 leheküljel, kus on välja toodud:

– Ooperi pealkiri
– Helilooja nimi
– Libretisti nimi (vajalik eelkokkuleppe olemasolu)
– Tegelaskujud hääleliikide järgi
– Dramaturgiline süžee stseenide kaupa
– Soovi korral ettepanek lavastaja/kunstniku osas (eelkokkulepe ei ole vajalik)

Valmiva ooperi pikkus peaks jääma 120 minuti sisse (teos võib olla ühevaatuseline või kahevaatuseline, esitada võib ka kaks ühevaatuselist teost). Eriinstrumentide kasutamine kokkuleppel.

Ideekavandite põhjal valitakse hiljemalt 1. detsembriks 2019 välja 2–4 heliloojat, kellega toimuvad täiendavad vestlused. Vestlusvooruks võivad konkursil osalejad teha täiendusi oma algses ideekavandis.

Võitja kuulutatakse välja 8. jaanuaril 2020.

Ooperi valmimise lõpptähtaeg on 1. november 2021.

Telli uudiskiri

Telli rahvusooperi uudiskiri, et olla kursis värske info ning heade pakkumistega.
Uudiskiri saadetakse välja kord kuus.